قسمت ۱۱
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷

سوال یازدهم: در روزهای پیش گفتیم که حضرت بهاءالله در ایام عید رضوان اساس وحدت عالم انسانی رو بنا گذاشتن، وحدت عالم انسانی چگونه تحقق پیدا می‌کنه؟

ثبت نام در خبرنامه