Program Picture
قسمت ۱۱
آذر ۲۸, ۱۳۹۶

«حضرت بهاءالله در لوح سلطان به این اتهام پاسخ می‌دهند که پیروان دیانت جدید کافر هستند و خدا را کتمان می‌کنند.» در این قسمت از به پادشاه ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه