قسمت ۱۰
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

آیا در لوح سلطان حضرت بهاءالله پیشنهاد تاسیس حکومت دینی را به ناصرالدین شاه می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش در این قسمت از به پادشاه ایران.

ثبت نام در خبرنامه