نرگس شیراز
قسمت ۱۰
فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

سال‌ها گذشت و خدیجه بیگم در یکی از روزها از آمدن ملا محمد زرندی که از نزدیکان حضرت بهاءالله بودند، از طرف میرزا آقا مطلع شدند. این آمدن حاوی مژده‌ای مبارک بود، اما وقایع دیگری در راه بود.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه