Program Picture

نرگس شیراز

قسمت ۱
۱۲ بهمن ۱۳۹۸

در کوچه باغ‌های شیراز دو کودک به پاکی نور خورشید در گردش روزگار به سمت تقدیرشان رشد می‌کردند که دختر پاک سرشت در عالم رویا تقدیرش رقم می‌خورد و با بزرگ مرد کودکی‌اش رهسپار زندگی شیرین رویایش می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه