یک پیشنهاد رفتنی

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۲

یک پیشنهاد رفتنی
۰۷ دی ۱۳۹۹

پیشنهاد این هفته درباره‌ سفر کردنه. اینکه چطوری سفر کنیم، کجاها سفر بریم، یا کجاها کمتر سفر بریم تا بیشتر بهمون خوش بگذره و به معنای واقعی سفر رو تجربه کنیم. پیشنهاد می‌کنیم پیشنهاد این هفته رو گوش کنید تا با همدیگه کلی سفر بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه