رد پای بودای پیامبر

Program Picture

ورقی از خاطرات

رد پای بودای پیامبر
۱۴ تیر ۱۳۹۹

جامعه انسانی همچنان که با تکیه به تکنولوژی توانسته است دسترسی سریع به اطلاعات داشته باشد، خود را از تجربه آن‌ها که تا دیروز ریش سفید بودند بی‌نیاز می‌بیند. گنج‌های فراوانی اما در سینه این عزیزان جا گرفته است از پیچ و خم‌های زندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه