تربیت کودکان، احساس مسئولیت

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت کودکان، احساس مسئولیت
۲۶ دی ۱۴۰۰

در این برنامه، مهمانی داریم که معلم اطفال هستند و درباره کلاس‌های اطفال صحبت می‌کنند و همچنین به احساس مسئولیت در تربیت فرزندان نیز می‌پردازند. تشویق کوتاه مدت باید بلافاصله بعد از رفتار پسندیده کودک اعمال شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه