اولین نامه خطاب به مخاطبان برنامه

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

اولین نامه خطاب به مخاطبان برنامه
۱۰ آبان ۱۳۹۹

امروز نامه‌ای متفاوت با قسمت‌های قبلی خواهیم شنید. هرچند که در ارتباط با نامه هفته قبل است. در این نامه بهمن به نمایندگی از طرف حسین منصوری – پسر خوانده فروغ – خاطراتش را با شنوندگان برنامه به اشتراک می‌گذارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه