قسمت ۸- یک یادگاری ارزشمند

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۸- یک یادگاری ارزشمند
آبان ۳, ۱۳۹۹

این نامه خطاب به شنوندگان عزیز برنامه نوشته شده. در ارتباط با یادگاری ارزشمندی که از فروغ فرخزاد به جا مانده است.حسین منصوری پسر خوانده او که فروغ او را از جزام خانه بابا باغی تبریز با خود به طهران آورد. حسین اکنون در آلمان زندگی می کند و این نامه حاوی یکی از عجیب ترین خاطرات او است در ارتباط با فیلمی که به یاد فروغ تهیه کرده است.

ثبت نام در خبرنامه