یک یادگاری ارزشمند

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

یک یادگاری ارزشمند
۰۳ آبان ۱۳۹۹

این نامه خطاب به شنوندگان عزیز برنامه نوشته شده. در ارتباط با یادگاری ارزشمندی که از فروغ فرخزاد به جا مانده است. حسین منصوری پسرخوانده او که فروغ او را از جزام‌خانه بابا باغی تبریز با خود به طهران آورد. حسین اکنون در آلمان زندگی می‌کند و این نامه حاوی یکی از عجیب‌ترین خاطرات او است در ارتباط با فیلمی که به یاد فروغ تهیه کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه