قسمت ۸- چند کلمه‌اى با علما

قسمت ۸- چند کلمه‌اى با علما
شهریور ۱, ۱۴۰۰

در کنار حب ریاست، حضرت بهاءالله یک دلیل اصطکاک علما با ظهور جدید را «عدم معرفت» بیان نموده‌اند. این‌ که چگونه می‌توان بر اساس نبود معرفت، نقدى بر علما وارد کرد و ایشان را مسئول به حساب آورد جاى بحث و گفتگو دارد. چندین صفحه از کتاب ایقان به همین نقد پرداخته است که اتفاقا می‌تواند برخورد علما با سایر زمینه‌هاى زندگى اجتماعى ایرانیان را هم توضیح بدهد

ثبت نام در خبرنامه