قسمت ۸ – نمایشگاه نقاشی

Program Picture
قسمت ۸ – نمایشگاه نقاشی
دی ۲۲, ۱۴۰۱

در این قسمت، کودکان با مفهوم عدالت و دادگری و مصادیق آن در زندگی روزمره آشنا می‌شوند و از میان لحظات داستان می‌آموزند که نسبت به اجرای آن بی تفاوت نباشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه