تربیت فرزندان، استقلال

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت فرزندان، استقلال
۱۹ دی ۱۴۰۰

کودکان در دنیای امروزی ما باید مستقل بار بیایند تا زمانی که والدین کنارشان نبودند بتوانند بهترین تصمیم را برای خودشان بگیرند. یکی از موارد اصلی استقلال در تربیت کودکان، قدرت انتخاب است. با حمایت کردن از کودک به او کمک می‌کنیم که دچار اضطراب جدایی نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه