قسمت ۸۲ – نقشى نو: بروز اصطکاک

Program Picture
قسمت ۸۲ – نقشى نو: بروز اصطکاک
بهمن ۱۷, ۱۴۰۱

برخلاف کوشش‌هاى حضرت باب در مهار خشونت، پس از جلوس ناصرالدین شاه و همراه شدن حکومت مرکزى با روحانیون در مقابله با بابیان اصطکاک‌هاى جدی‌ای میان جنبش جدید و نیروهای حکومتی پدید آمد. در این گفتار به اختصار حواشى این واقعه‌ها را وارسی خواهیم نمود و هم گفتگویی خواهیم کرد که چگونه تلاش‌هاى حضرت باب در کنترل رفتار بابیان در همان واقعه‌ها نیز تاثیرگذار بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه