Program Picture
قسمت ۷
مرداد ۱۸, ۱۳۹۶

در قسمت اوّل از برنامۀ امروز «محلّۀ ما»، جوانی درباره قابلیّت‌هایی از نوجوانان صحبت می‌کند که از طریق برنامه‌های تواندهی روحانی نوجوانان رشد و پرورش پیدا کرده است.
در قسمت دوّم، دو جوان درباره نیروهای مثبت و منفی‌ای که در اطراف ما بر زندگی روزانه‌شان تأثیر می‎گذارد صحبت می‌کنند.
در قسمت سوّم، از تجربه دورین می‌شنویم. او که به تازگی از توگو به کانادا مهاجرت کرده، از تأثیر کلاس‌های کودکان روی بچه‌هایش صحبت می‌کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه