قسمت ۷
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰

مرور مقاله‌های «تأثیر موسیقی و آهنگ بر طبیعت ما» و مقاله «علم ترانه: تأثیر اشعار ترانه‌ها بر ذهن و روح» به قلم شادی طلوعی والاس

ثبت نام در خبرنامه