Program Picture
قسمت ۷ – پل
دی ۱۵, ۱۴۰۱

عزم و تصمیم‌‌گیری، فضیلت مطرح شده در این قسمت از مجموعه است. این که چگونه افراد با اراده، باعث حرکت‌های جمعی و اقدامات بزرگ می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه