Program Picture

ورقی از خاطرات

نقطه آغاز
۳۱ خرداد ۱۳۹۹

گاهی میبینی آشنایی در مسیر زندگی تو به صورت گذری صحبتی را با تو در میان می‌گذارد که همان سرآغاز تحول‌های بزرگی در زندگی تو می‌شود. تو را وامی‌دارد تا زیر باران بروی و چشم‌ها را بشویی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه