قسمت ۷- روانشناسی نوین و آموزه های مولانا_ بخش دوم

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۷- روانشناسی نوین و آموزه های مولانا_ بخش دوم
مهر ۲۶, ۱۳۹۹

در ادامه نامه هفته قبل خطاب به آبراهام مزلو، راجع به دستاوردهای مکتب جدید روانشناسی به نام نوروساینس گفتگو می کنیم و به مقایسه ای عمیق تر بین آموزه های مولانا و علم روانشناسی نوین می پردازیم

ثبت نام در خبرنامه