آهنگ‌های عمو پیمان
قسمت ۷ – خلوص
تیر ۳۰, ۱۴۰۰

دلش مثل دریا پر از آب و ماهی دلش مثل خورشید پر از روشنایی

ثبت نام در خبرنامه