اسباب ترقی اجتماع

Program Picture

شراب و کلید و چراغ

اسباب ترقی اجتماع
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

در اثر این تحریف، فرهنگی به وجود اومده که در اون ماهیت و مقصد انسان وارونه جلوه داده شده و انسان به بازیچه‌ای در دست قدرتمندان تبدیل شده. می‌دونین وقتی ما طناب چیزی رو به پا داشته باشیم، وقتی اسیر چیزی مثل تمایلات نفسانی باشیم، برای هر کسی که بخواد اختیار ما رو به دست بگیره، کار خیلی آسون میشه، کافیه این طناب رو به دست بگیره و ما رو تابع مقاصد خودش بکنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه