قسمت ۷۴ – تفسیر حدیث کنت کنز و تفسیر سوره‌ والفجر

چشمه‌ خورشید
قسمت ۷۴ – تفسیر حدیث کنت کنز و تفسیر سوره‌ والفجر
آذر ۱, ۱۳۹۹
این قسمت یکی مانده به آخر چشمه‌ خورشید است و در آن استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان شکیب؛ به دو اثر از حضرت باب می‌پردازند: تفسیر حدیث کنت کنز و تفسیر سوره‌ والفجر.

ثبت نام در خبرنامه