قسمت ۶
آذر ۲۷, ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «هیچ جنتی از نفس عمل به اوامرالله اعلی‌تر نبوده نزد موحدین و هیچ ناری اشد از تجاوز از حدود الله و تعدی نفسی بر نفسی نبوده اگر چه به قدر خردلی باشد».

ثبت نام در خبرنامه