قسمت ۶ – چشم ها را باید شست

Program Picture
قسمت ۶ – چشم ها را باید شست
اسفند ۱۴, ۱۴۰۱

همیشه چیزی هست برای دیدن، همیشه حرفی هست برای شنیدن و همیشه کلمه‌ای هست برای خواندن و فهم این موضوع اولین قدم هست در جاده آگاهی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه