قسمت ۶ – نرگس سپید

قسمت ۶ – نرگس سپید
آذر ۲۳, ۱۴۰۰

در این قسمت قرار هست بیشتر با نرگس محمدی و قدم‌هایی که در راستای حق طلبی و آزادی برداشته آشنا بشیم

ثبت نام در خبرنامه