قسمت ۶- روانشناسی نوین و آموزه های مولانا_ بخش اول

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۶- روانشناسی نوین و آموزه های مولانا_ بخش اول
مهر ۱۹, ۱۳۹۹

در اولین قسمت از نامه خطاب به جناب آبراهام مزلو یکی از بنیان گزاران روانشناسی انسان گرا، در ارتباط با تغییر نگرشی که نسبت به انسان و زندگی انسان پیدا کردند صحبت می کنیم و نگاه مولانا را در این خصوص، با جناب مزلو در میان می گذاریم.

ثبت نام در خبرنامه