اتاق مشاوره
قسمت ۶ – راز
مهر ۲۱, ۱۳۹۹
آیا بعد از ازدواج، آن چه را که به عنوان یک راز، در نزد ما محفوظ است و مربوط به دوران قبل از ازدواج ما می باشد، با همسرمان در میان بگذاریم؟

ثبت نام در خبرنامه