قسمت ۶ – جعبه پاندورا

Program Picture
قسمت ۶ – جعبه پاندورا
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

توجه به علوم جدیده نقش مهمی در تجدد ایران داشته است. از یک سو گسترش آن می‌توانسته پایه‌های قدرت سنتی در ایران را سست نماید و از سوی دیگر امکاناتی را که برای جامعه به ارمغان می‌آورده برای هر عقل سلیمی محبوب بوده است. در ضمن، گاه سرعت تغییرات آن‌چنان بالا بوده که جامعه را دچار بی‌نظمی نموده است. این اپیزود به این مسائل اشاره می‌کند وهم‌چنین در این میان با آوردن برش‌هایی از کتب و مقالات معتبر مربوطه سعی می‌نماید مخاطب را با متون مناسب برای مطالعه آشنا کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه