بلوغ جنسی در نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

بلوغ جنسی در نوجوانان
۲۷ شهریور ۱۴۰۱

دوران بلوغ جنسی دورانی است که نیاز جنسی در نوجوانان فعال می‌شود. حال سوال این است که والدین و همراهان نوجوانان در قبال این نیاز جنسی باید چگونه عمل کنند؟ بسیاری از نوجوانان به دلیل عدم دریافت اطلاعات درست و آگاهی ممکن است دچار خطاهای مختلفی شوند که جبران آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود. در این قسمت سعی بر آن داریم که به این مهم بپردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه