قسمت ۶۶ – ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش۴/تفسیر ارسلناک/دو توقیع در باره حضرت طاهره.

چشمه‌ خورشید
قسمت ۶۶ – ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش۴/تفسیر ارسلناک/دو توقیع در باره حضرت طاهره.
مهر ۵, ۱۳۹۹
بیان فارسی و مقام زن در این اثر و یک اثر بسیار کوتاه از حضرت باب با نام تفسیر ارسلناک و دو توقیع درباره‌ طاهره قره‌العین موضوع این قسمت از چشمه‌ خورشید است.

ثبت نام در خبرنامه