قسمت ۶۴ – ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش۲

چشمه‌ خورشید
قسمت ۶۴ – ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش۲
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
در ادامه از قسمت پیشین چشمه‌ خورشید، استاد بهرام فرید و رامان شکیب در مورد کتاب بیان فارسی و بیان عربی به گفتگو می‌نشینند. بیان ام‌الکتاب دیانت بابی است.

ثبت نام در خبرنامه