قسمت ۶۳ – ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش۱

چشمه‌ خورشید
قسمت ۶۳ – ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش۱
شهریور ۱۵, ۱۳۹۹
بیان مهم‌ترین اثر حضرت باب است. این کتاب به گفته‌ حضرت ایشان ام‌الکتاب دیانت بابی است که در ماکو نازل شده است. از این قسمت استاد بهرام فرید و رامان شکیب در مورد کتاب بیان فارسی و عربی به گفتگو می‌نشینند.

ثبت نام در خبرنامه