قسمت ۵
تیر ۴, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: به علما از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقصّریم از نقطه اولی روح ماسواه فداه چه تقصیری ظاهر …

ثبت نام در خبرنامه