قسمت ۵ – یک پیشنهاد دیدنی

پیشنهاد - فصل دوم
قسمت ۵ – یک پیشنهاد دیدنی
آذر ۹, ۱۳۹۹
پیشنهاد این هفته یه فیلمه: فیلمی که ما رو با دنیای آدمایی آشنا می‌کنه که تو شرایط سختی زندگی می‌کنن و مشکلاتی دارن که ما تصورش رو هم نمی‌تونیم بکنیم. فیلمی که درباره‌ امیده. امید به آینده‌ بشریت؛ به‌خاطر وجود آدمایی که دنیا رو با همه‌ تلخی‌ها و بعضاً زشتی‌هاش قابل تحمل و حتی دوست‌داشتنی می‌کنن، و به‌خاطر آدمایی که دست از تلاش و مبارزه برنمی‌دارن.

ثبت نام در خبرنامه