یک پیشنهاد دیدنی

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۲

یک پیشنهاد دیدنی
۰۹ آذر ۱۳۹۹

پیشنهاد این هفته یه فیلمه: فیلمی که ما رو با دنیای آدمایی آشنا می‌کنه که تو شرایط سختی زندگی می‌کنن و مشکلاتی دارن که ما تصورش رو هم نمی‌تونیم بکنیم. فیلمی که درباره‌ امیده. امید به آینده‌ بشریت؛ به‌ خاطر وجود آدمایی که دنیا رو با همه‌ تلخی‌ها و بعضاً زشتی‌هاش قابل تحمل و حتی دوست‌داشتنی می‌کنن، و به‌ خاطر آدمایی که دست از تلاش و مبارزه برنمی‌دارن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه