سندروم پنجره‌ بی‌پرده و رانندگی در تاریکی و مه

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

سندروم پنجره‌ بی‌پرده و رانندگی در تاریکی و مه
۲۵ آذر ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط پائیزی آخرین سه‌شنبه‌ پائیز؛ دو تا یادداشت خواهید شنید از فرزاد یوسف‌زاده، که طی دو حکایت شیرین و شنیدنی در اولی از چشم‌های فرضی برای‌مان می‌گوید و از سندروم پنجره‌ بی‌پرده، و در دومی از گم شد‌ن‌اش در تاریکی و مه و البته از فواید بالقوه‌ اشتباه کردن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه