قسمت ۵ – جهانی دیگر در دست‌هایمان

Program Picture
قسمت ۵ – جهانی دیگر در دست‌هایمان
اسفند ۷, ۱۴۰۱

در دوره عجیبی از تاریخ به سر می‌بریم . زندگی با سرعت زیادی در حال تغییره و یکی از بزرگ‌ترین عوامل این تغییرات، اینترنته. تو این قسمت راجع به تاثیرات اینترنت با هم صحبت می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه