تاثیرات تغییرات هورمونی در نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

تاثیرات تغییرات هورمونی در نوجوانان
۲۰ شهریور ۱۴۰۱

غده‌های درون ریز، موادی شیمیایی به نام هورمون می‌سازند‌ و هورمون‌ها‌ مستقیما وارد خون می‌شوند. هر گونه‌ کاهش‌ یا افزایش این هورمون‌ها آشکارا بر رفتار، عواطف، احساسات و جسم انسان تاثیر می‌گذارند. در این قسمت بررسی می‌کنیم که تغییرات هورمون‌ها چه تاثیراتی بر رفتار و عملکرد نوجوانان خواهند داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه