قسمت ۵- بعد پنجم هنر، بعد رابطه

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۵- بعد پنجم هنر، بعد رابطه
مهر ۱۲, ۱۳۹۹

نامه پنجم خطاب به نقاش معروف هلندی ونسان ونگوگ است. مردی که شیوه نقاشی اش آن قدر نو و متفاوت بود که در زمان حیاتش، او را به عنوان یک نقاش حقیقی، نپذیرفتند. اما امروز بر روی آثارش قیمت نمی توان گذاشت. آثاری که همه گی در بعد پنجم هنر یعنی بعد رابطه خلق شدند که در متن نامه به توضیح آن پرداخته شده است.

ثبت نام در خبرنامه