Program Picture

شراب و کلید و چراغ

آزادی
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

گفتیم که احکام الهی باعث تواندهی نوع بشرند و قدرت‌های روحانی انسان رو پرورش میدن. گفتیم که این احکام با توجه به ماهیت انسان و مقصد از حیات او، اسباب سعادتش رو فراهم می‌کنند، چون نیا‌زهای روحش رو تأمین و زمینه رو برای رشد و ترقی روحانیش فراهم می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه