قسمت ۵ – آخر تو به اصلِ اصلِ خویش آ

Program Picture
قسمت ۵ – آخر تو به اصلِ اصلِ خویش آ
خرداد ۱۵, ۱۴۰۱

بازگشت به خویشتن یکی از گفتمان‌های مهم در رابطه با مدرنیته است. در این اپیزود سعی شده به موضوع بازگشت به خویشتن نه فقط از دریچه نگاه یک طیف فکری که خود را با این نام در تاریخ ایران مطرح کرده‌اند، بلکه به صورت کلی‌تر نگاه شود‌.همچنین در این میان با آوردن برش‌هایی از کتب و مقالات معتبر مربوطه سعی می‌نماید مخاطب را با متون مناسب برای مطالعه آشنا نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه