قسمت ۵۹ – نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه

چشمه‌ خورشید
قسمت ۵۹ – نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه
مرداد ۱۸, ۱۳۹۹
نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه در چشمه خورشید این هفته

ثبت نام در خبرنامه