قسمت ۵۸ – تار و پود زندگى: پیرامون بلا

Program Picture
قسمت ۵۸ – تار و پود زندگى: پیرامون بلا
مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

پذیرفتن بلا بر اساس رضا به قضاى الهى و توکل به پروردگار، مفهومى آشنا در متون ادیان است. منتها لحاظ کردن اصل عدالت سبب می‌شود بینش بدیعى نسبت به پذیرش بلا در دل و ذهن آدمى پدید بیاید که ارتباطى با خود جهان بشرى پیدا خواهد نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه