قسمت ۵۵ – سه اثر نازل شده از حضرت باب در اصفهان

چشمه‌ خورشید
قسمت ۵۵ – سه اثر نازل شده از حضرت باب در اصفهان
تیر ۲۱, ۱۳۹۹
صحیفه معتمدیه و یک توقیع هر دو خطاب به منوچهرخان معتمدالدوله و توقیعی دیگر خطاب به والی شوشتر درباره حدیث علمنی اخی رسول الله علم ماکان در این قسمت از چشمه خورشید مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ثبت نام در خبرنامه