قسمت ۵۰ – چوب بست پر طاقت

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۵۰ – چوب بست پر طاقت
شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

مخاطب نامه این هفته همسر یکی از شهیرترین نویسنده‌های روسیه و جهان است. او علاه بر این که زندگی این مرد را عاشقانه و با سرسختی حفظ کرد، برای آثار ادبی همسرش نیز زحمت فراوان کشید. به حرمت زحمت‌ها و محبت‌هایش، این نامه خطاب به او نوشته شد

ثبت نام در خبرنامه