قسمت ۵۰ – سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران

Program Picture
قسمت ۵۰ – سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران
مهر ۲, ۱۴۰۱

مفهوم دوزخ و بهشت در آثار حضرت باب . گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی ـ بخش پنجم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه