قسمت ۴- کتابی برای زندگی کردن

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۴- کتابی برای زندگی کردن
مهر ۵, ۱۳۹۹
نامه چهارم خطاب به نویسنده و مترجم کتابی است که نه فقط برای خواندن، بلکه برای زندگی کردن نوشته شده است. کتابی که از مفاهیم مختلف، تعاریف جدید و کاربردی در اختیار انسان قرار می دهد.

ثبت نام در خبرنامه