قسمت ۴ – کبوتر بچه اى در میان خارستان

ورقی از خاطرات
قسمت ۴ – کبوتر بچه اى در میان خارستان
آبان ۳, ۱۳۹۹
فاجعه هايى همچون سيل در شيراز اگر رخ مي دهد آدمى از يك سو مصمم مي شود تا مانع رخداد مجدد چنین حادثه هايى بشود. ولى از آن سو تلاشى نيز می كند تا در دل همان فاجعه ها معنايى اگر به دست مردم خلق شده، آن را بيابد و در جان خود حك كند.

ثبت نام در خبرنامه