کبوتر بچه‌ای در میان خارستان

Program Picture

ورقی از خاطرات

کبوتر بچه‌ای در میان خارستان
۰۳ آبان ۱۳۹۹

فاجعه‌هایی همچون سیل در شیراز اگر رخ می‌دهد آدمی از یک سو مصمم می‌شود تا مانع رخداد مجدد چنین حادثه‌هایی بشود. ولی از آن سو تلاشی نیز می‌کند تا در دل همان فاجعه‌ها معنایی اگر به دست مردم خلق شده، آن را بیابد و در جان خود حک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه